Normativa i part jurídica

DECRETS DE PRESIDÈNCIA

Decret de la presidenta núm. 152/2020 de modificació del decret núm. 117, de data 12/06/2020, de reducció de línies i nombre d'expedicions en el transport públic regular de viatger per carretera, d'ús general

Decret de la president núm. 150/2020 de mesures específiques per a les activitats de lleure educatiu i les instal·lacions juvenils de Menorca per a prevenir possibles rebrots de la Covid-19, una vegada superada la fase 3 per a la transició cap a una nova normalitat

Decret de la presidenta núm. 141/2020 de modificació de les mesures preventives, de protecció i organitzatives adoptades als centres de treball on presten els seus serveis els empleats públics del Consell Insular de Menorca, els seur organismes autònoms i ens depenents en aplicació del pla per a la transició cap a uno nova normalitat

Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 124/2020, de 15 de juny, relatiu a l’obertura al públic de les oficines d’informació turística i dels béns d’interès turístic i cultural gestionats per la Fundació Foment del Turisme de Menorca

Ordre SND/507/2020

WebEditor/Pagines/file/Coronavirus/Comunicat%20suspensi%C3%B3%20terminis%20procediment%20administratiu%20a%2025_5%202020_corr.pdfComunicat suspensió terminis procediment administratiu a 25-5-2020


Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 107/2020, de 15 de maig, relatiu a la modificació de les mesures preventives, de protecció i organitzatives adoptades en els centres de treball on presten els seus serveis els empleats públics del Consell Insular de Menorca, els seus organismes autònoms i ens dependents en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

Instrucció de la Presidència del Consell Insular en relació amb l'assistència de públic al Ple ordinari de 18 de maig de 2020

Protocol preventiu d'ús i estada a la sala de Plens del CIM

Decret 106/2020, de 8 de maig, relatiu a les PRIMERES MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ DE LES MESURES ADOPTADES PER A L’ORGANITZACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS I SERVEIS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS DEPENDENTS

Decret de la Presidència del Consell Insular de Menorca núm. 101/2020 de 30 d'abril, relatiu a la pròrroga de la vigència del títols de família nombrosa la caducitat dels quals es produeixi durant la vigència de l'estat d'alarma.


Normativa i part jurídica Decret de la Presidència del Consell Insular de Menorca núm. 75/2020 de 15 de març, relatiu a l’organització temporal de funcions i serveis del Consell Insular de Menorca, els seus organismes autònoms i ens dependents.

Normativa i part jurídica Decret de la Presidència del Consell Insular de Menorca núm. 76/2020 de 15 de març, relatiu a les mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal del Consell Insular de Menorca, els seus organismes autònoms i ens dependents.

Normativa i part jurídica Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 84/2020 de 24 de març, relatiu a l’ampliació i modificació de les mesures organitzatives temporals relatives a les funcions, serveis i personal del Consell Insular de Menorca, els seus organismes autònoms i ens dependents.


 

editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ