Inici El Consell Tràmits
 

Llicència de pesca submarinaDarrera modificació: 02/01/2020

Tramitar

Objecte del Tràmit: Obtenir la llicència de pesca recreativa submarina. Té una validesa d'un any.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'economia i territori. Servei de pesca
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona major de 16 anys.
 
Requisits a complir: L’edat mínima per obtenir la llicència per a aquesta activitat és de 16 anys. En tot cas, els menors de 18 anys hauran de disposar del consentiment del pare o mare o tutor legal.
 
Documentació a presentar: 1. Sol·licitud (model oficial). Es facilita en el moment de sol·licitar les dades personals.
2. Una fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del NIE, el passaport o del document governatiu del país reconegut per l’Administració espanyola per a la primera expedició. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
Tampoc no serà necessària l'aportació de la fotocòpia del DNI o NIE si el sol·licitant, en el moment de tramitar la llicència, ens signa un document de consentiment perquè puguem consultar les seves dades d'identitat a través de la plataforma Pinball (verificació telemàtica de dades).
3. Una fotocòpia de la llicència federativa de pesca submarina en vigor o una fotocòpia del certificat mèdic i assegurança adients per a la pràctica de la pesca submarina, ambdós en vigor.
IMPORTANT. Per poder pescar amb fusell, és necessari estar federat (circular del Ministeri de l'Interior de maig de 2017).
4. Comprovant del pagament de la taxa corresponent.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Al Servei d'atenció ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella - Sa Granja - Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: ---
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
1. Sol·licitar l'expedició o renovació de les llicència de pesca submarina, informant de les seves dades personals.
2. Signar la sol·licitud per a l'expedició o renovació de la llicència de pesca submarina.
3. Adjuntar la documentació sol·licitada.
4. Signar i recollir la llicència de pesca submarina

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis del Consell Insular: Es tracta d'un tràmit de resolució immediata.
Tarifes aplicables: 2022: 28,92 euros; duplicats: 10,78 €. Per a persones jubilades i majors de 65 anys és gratuïta.
Resposta al ciutadà: Presencialment o per correu postal.
 
Marc Legal: - Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a
les aigües interiors de les Illes Balears.
- Reial Decret 560/1995, que regula les talles mínimes (BOE núm. 84).
- Decret 26/2019, de 12 d’abril, pel qual s’estableix la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: Amb data 2 d'agost, s'ha publicat el Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears.

IMPORTANT. Per poder pescar amb fusell, és necessari estar federat (circular del Ministeri de l'Interior de maig de 2017).

 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les illes Balears
Reial Decret 560/1995, que regula les talles mínimes de determinades espècies de pesca
Llibret informatiu sobre la pesca recreativa a les Illes Balears (edició 2021)
Cuaderno informativo sobre la pesca recreativa en las Illes Balears (edición 2021)
Decret 26/2019, de 12 d’abril, pel qual s’estableix la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire I s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico


 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ