Inici El Consell Tràmits
 

Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacionsDarrera modificació: 02/01/2020

Tramitar

Objecte del Tràmit: Obtenir la llicència de pesca marítima recreativa per a una embarcació. Té una validesa de 3 anys.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'economia i territori. Servei de Pesca
 
Qui ho pot demanar: Tota persona que sigui propietària d'una embarcació adscrita a la llista sisena (6a) i setena (7a), o de bandera dels països de la Unió Europea.
 
Requisits a complir: En tots els casos s'ha de respectar el que s'estableix en el Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears.
 
Documentació a presentar: - Sol·licitud (model oficial). Es facilita en el moment de sol·licitar les dades.
- Una fotocòpia del DNI o CIF de l’armador o, en el cas de persones estrangeres, del NIE, passaport o del document governatiu del país reconegut per l’Administració espanyola per a la primera expedició.
No serà necessària l'aportació de la fotocòpia del DNI o NIE si el sol·licitant, en el moment de tramitar la llicència, ens signa un document de consentiment perquè puguem consultar les seves dades d'identitat a través de la plataforma Pinball (verificació telemàtica de dades).
- Una fotocòpia del rol o la llicència de navegació actualitzat, en què han de constar les dades de l’embarcació i de l’armador o propietari. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
- Comprovant del pagament de la taxa corresponent.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) o a Sa Granja i Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
Adreçar-se a les oficines d'atenció indicades i presentar la documentació requerida. La llicència s'entregarà al moment.
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis del Consell Insular: Es tracta d'un tràmit de resolució immediata.
Tarifes aplicables: (2022)
Eslora igual o menor a 6 m: 47,21 euros; Eslora major de 6 m: 77,80 euros. Duplicats: 10,78 €

Resposta al ciutadà: Presencialment o per correu postal.
 
Marc Legal: - Decret 95/2006, de 17 de novembre, pel qual s'estableix la llicència de pesca marítima recreativa per a l'embarcació.
- Reial Decret 347/2011, que regula la pesca a les aigües exteriors.
- Llei 6/2013, de pesca marítima, marisqueig i aquicultura a les illes Balears.
- Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears.
- Correcció d'errades de 20 de setembre de 2014, al Decret 34/2014 de pesca.
- Resolució del director general de Pesca i Medi Marí, de 21 de desembre de 2017, per la qual s’estableixen els dies hàbils per a la pràctica de la pesca recreativa a l’àrea C de la Reserva Marina del Nord de Menorca.
- Decret 26/2019, de 12 d’abril, pel qual s’estableix la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques.

 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: Des del 6 d'abril de 2011, segons el Reial Decret 347/2011, és obligatori disposar de la llicència de pesca per a embarcacions en aquells casos en què la pesca es realitza des d'una embarcació en aigües exteriors.
Amb data 2 d'agost, s'ha publicat el Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears.

Important per a la pesca a l'àrea C de la Reserva Marina del Nord de Menorca.
Resolució del director general de Pesca i Medi Marí, de 21 de desembre de 2017, per la qual s’estableixen els dies hàbils per a la pràctica de la pesca recreativa a l’àrea C de la Reserva Marina del Nord de Menorca.

 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les illes Balears
Correcció d'errades de 20 de setembre de 2014, al Decret 34/2014 de pesca
Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears
Reial Decret 347/2011, d'11 de març, que regula la pesca marítima recreativa en aigües exteriors
Decret 95/2006, de 17 de novembre, que regula la llicència de pesca marítima recreativa per embarcacions
Reial Decret 2510/1977, de 5 d'agost, que regula la delimitació de les aigües exteriors (pesca)
Llibret informatiu sobre la pesca recreativa a les Illes Balears (edició 2021)
Cuaderno informativo sobre la pesca recreativa en las Illes Balears (edición 2021)
Resolució de 21 de desembre de 2017, per la qual s’estableixen els dies hàbils per a la pràctica de la pesca recreativa a l’àrea C de la Reserva Marina del Nord de Menorca
Decret 26/2019, de 12 d’abril, pel qual s’estableix la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire I s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico


 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ